Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstava obrázků a výrobků dětí ze Zambie a České republiky a obrazů české malířky žijící v Zambii

5. 6. 2007

Dne 29.11.2006 se v Alliance Francaise v Lusace uskutečnila výstava obrázků a jiných výrobků dětí, které navštěvují sociální programy společnosti Czech AID (ve spolupráci se společností Starvita) u kostela Saint Francis Xavier Parish v Kalingalinga čtvrti v Lusace, obrázků dětí ze čtvrté třídy Základní školy Hluboká nad Vltavou z České Republiky a obrazů malířky Radu Tesaro Kirby, Češky žijící v Zambii. Děti z Kalingalinga vytvářely obrázky a výrobky na výstavu přes dva měsíce a v průběhu této doby absolvovaly i několik speciálních lekcí malování od české malířky žijící v Zambii Radu Tesaro Kirby a zambijské malířky Laury Chimowitz. Kromě těchto speciálních lekcí většina jejich výrobků vznikala při aktivitách vedených sociální pracovnicí Mgr. Radkou Rejhovou a studentkami Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích (ZSF JU) Lenkou Procházkovou, Veronikou Šarešovou a Mgr. Veronikou Šimečkovou. Dívky navštěvující šicí dílnu vytvářely svá díla (prostírání, tašky, myšky...) ve spolupráci s Beatrice, zambijskou švadlenou a jejich učitelkou. Chlapci, učící se pod vedením Luďka Rybáka v truhlářské dílně, opatřili část obrázků jednoduchými dřevěnými rámečky.

Kromě obrázků dětí z Hluboké nad Vltavou a z Kalingalinga zároveň své obrazy vystavila malířka Radu Tesaro Kirby a jako dar na projekt Street children společnosti Czech AID přispěla z prodeje svých obrazů částkou 20% z výdělku.

Příprav výstavy i výstavy samotné se zúčastnili všichni pracovníci Czech AID v Lusace a studentky Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích, které zrovna působily v Lusace v rámci své studijní stáže. Navíc při přípravách pomáhala i Radu Tesaro Kirby a Olga Taradel, manželka současného ředitele Alliance Francaise v Lusace, shodou okolností také Češka. Při přípravách i průběhu výstavy, jakož i při programech vedených pro děti, byl velmi nápomocen Lee Tembo, student University of Zambia, oboru Sociální práce.

Program výstavy byl pro její návštěvníky poměrně bohatý. Přivítala je studentka ZSF JU Mgr. Veronika Šimečková spolu s panem Mwansou F. Musebou, představitelem Společnosti Starvita, se kterou Czech AID v Zambii spolupracuje a dostali od nich malovanou kartičku vyrobenou dětmi na Kalingalinga jako vyjádření poděkování za podporu. Pan Mwansa také při odchodu předával všem ženám a dívkám růži. Vstupné bylo dobrovolné. Následovalo úvodní slovo Dr. Iva Stankuše, který pak moderoval celý následující program. Děti z Kalingalinga pod vedením sociální pracovnice Mgr. Radky Rejhové a studenta University of Zambia Leeho Temba zazpívaly Zambijskou hymnu a následoval projev Ireny Kaulichové, zdravotní sestry a porodní asistentky, týkající se aktivit společnosti Czech AID v Zambii. Dále Radka Rejhová poděkovala za pomoc při vedení sociálních aktivit pro děti z Kalingalinga studentkám a všem pomocníkům a uvedla program dětí. Vystoupilo devět vybraných dětí, navštěvující sociální aktivity společnosti Czech AID u kostela Saint Francis Xavier Parish. Nejdříve zazpívaly v doprovodu kytary několik anglických písniček, pak zahrály krátkou scénku a nakonec přednesly několik básní. Následoval velmi kvalitní hudební program studentek Baobab College v Lusace, především hra na klavír a zpěv. Všichni návštěvníci se zajisté výborně bavili.

Poté Ivo Stankuš návštěvníkům popsal způsob prodeje obrázků dětí a obrazů Radu Tesaro Kirby a poděkoval všem, kteří při organizaci této výstavy pomohli. Velký dík patří především Alliance Francaise, která zapůjčila prostory pro tuto výstavu zdarma a již nabídla možnou spolupráci pro příští rok.

Obrázky a výrobky prodávala studentka ZSF JU Lenka Procházková, pití podávala studentka Veronika Šarešová spolu se zambijským pomocníkem Samem, transport dětí a technické zajištění měl na starost Ing. Luděk Rybák, technik na klinice v Lusace a o hladký průběh a organizaci celé akce se postarala Mgr. Radka Rejhová, sociální pracovnice. Se vším také velmi vypomohl Dr. Jan Flaška.

Během výstavy se tedy návštěvníci mohli bavit nejen prohlížením obrázků a výrobků, ale také uměleckým programem, popovídáním si s přáteli i zúčastněnými a mohli se občerstvit nabízenými nealkoholickými nápoji a jednohubkami typu linekého cukroví, sušenek a různých druhů samoos. Navíc také jeden z chlapců z Kalingalinga procházel mezi návštěvníky a nabízel jim ke koupi dětmi vyrobené přáníčka s Vánoční i jinou tématikou.

Nutno vyzdvihnout také pomoc Dr. Stanislava Kusého, Dr. Jana Flašky, Dr. Ivo Stankuše, Ing. Luďka Rybáka, studentek ZSF JU, zdravotní sestry Heleny Vlčkové i všech ostatních zúčastněných na přípravách výstavy a rozvážení pozvánek. Další poděkování patří také týmu českých filmařů, kteří průběh této akce natočili a třeba se díky nim s touto výstavou seznámí i někteří čeští diváci...Kromě nich se výstavy zúčastnila i zambijská televize ZNBC, která by měla krátký příspěvek o této akci zařadit do dětského vysílání 9.prosince 2006. A především díky všem dětem, nejen těch, kteří se zúčastnily přímo výstavy samotné, ale i ostatních, které dochází na programy u kostela. Zúčastněné děti byly samozřejmě obdarovány menší pozorností. Také velký dík Základní škole Hluboká nad Vltavou, čtvrté třídě, za jejich spolupráci a jmenovitě paní učitelce Borovkové, která byla velmi ochotná ke spolupráci.

Výstavy se zúčastnilo přibližně 60-70 návštěvníků a čistý výtěžek, po odečtení všech nákladů, činil přibližně 700.000 Kwacha, což představuje asi 3500 korun českých.

Takže závěrem – děkujeme všem zúčastněným, pomocníkům a sponzorům.

napsala Radka Rejhová